rdgivning

Konsulentrådgivning til ledere

Som leder i en offentlig eller privat virksomhed med medarbejdere, som spænder over op til 5 generationer, har du en udfordring i at skabe grobund for kommunikation og samarbejde mellem kolleger, der måske i bund og grund taler forskellige sprog og udfører det samme arbejde på vidt forskellige måder.

Tør du forandring Tør du succes

Dit og virksomhedens udbytte ved rådgivningen er, at du i tæt samarbejde med mig finder de løsninger, der skaber et arbejdsmiljø, hvor hver eneste medarbejder føler sig velkommen hver dag og klædt på til opgaverne. 

De nye løsninger vil som regel føre til andre og helt nye metoder for arbejdet overordnet set, og målet er at øge produktiviteten og nedbringe sygefraværet. 

Derudover vil forandringen sandsynligvis skabe mere indflydelse for medarbejderne både individuelt og på tværs af organisationen, hvilket er til stor gavn for udvikling og innovation på arbejdspladsen. 

Når du indgår i et rådgivningsforløb, forudsætter det derfor åbenhed og ærlighed og evnen til at lytte og være klar til forandring.
Forløbet er tilpasset situationen og virksomheden
Al rådgivning bliver tilpasset organisationen. Rådgivningen baseres på en analyse af organisationens behov, udfordringer og målsætning. Rådgivningen er dynamisk og løsningsorienteret.

God rådgivning skal involvere alle parter for at opnå målet, som er et forbedret samarbejde på arbejdspladsen.
Lad os skræddersy et rådgivningsforløb for din virksomhed – kontakt Sara Bahr på tlf. 26 27 10 03.

FAQta hand