workhop

Workshop i arbejdsmiljø

Få værdifuld viden gennem en workshop, hvor jeg guider jer frem til øget indsigt i generationernes ressourcer og muligheder alt efter udfordringer og problemstillinger i jeres organisation. Medarbejdernes engagement i den videre udvikling af fællesskabet og de fælles værdier vil blive skærpet, og de vil se idéen i at være medskabende til at opnå et bedre arbejdsmiljø såvel menneskeligt som produktivt. Tillige vil relationer og resultater få bedre vilkår og herved bliver trivslen øget i organisationen.

Kunsten er at flytte sig sammen uden at træde på hinanden

Hovedformålet med en workshop er at lade de implicerede parter mødes og blive bragt tættere sammen for at få holdninger og idéer belyst. En workshop er træning i at lære, at lytte og at finde løsninger i grupper såvel som individuelt. Den sætter gang i en udviklingsproces mellem ledere og medarbejdere – både individuelt og sammen. Derved bliver den enkelte inspireret til at nærme sig den fælles opgave eller interesse, der skal løses. Workshoppen får de fleste deltagere til at føle, at de producerer og oplever noget sammen – det har en positiv effekt på relationerne og dermed på de resultater, som organisationen er afhængig af. Altså en effekt på bundlinjen.

Hvorfor vælge en workshop i arbejdsmiljø?

En workshop kan have til hensigt at samle en gruppe mennesker, som giver deres perspektiver på en problemstilling eller udfordring i organisationen. Eller det kan være formålet at få en gruppe til at skabe eller føle ejerskab over et projekt eller andet. En god workshop består af flere trin, der peger i retning af den egentlige pointe. 

• En workshop er en fantastisk måde at udvikle idéer og inddrage mennesker på tværs af arbejdsopgaver og faglighed. 
• En workshop giver gode idéer og der opstår refleksion i samværet med andre. 
• En workshop etablerer rammerne for dialog og idéudvikling på en både produktiv, relevant og opløftende måde, så alle kommer med i debatten.
• På en workshop gennemføres en diskussion gennem samtale eller praktiske øvelser for at få nye vinkler på tingene og derved tvinges alle til at tænke anderledes. 

Kickstart det gode arbejdsmiljø med en workshop – kontakt Sara Bahr på tlf. 26 27 10 03.

FAQta hand