Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

 

Jyllands-Posten Aarhus

Sociall Selling men hvordan?

 

Børsens Rekrutteringskonference 2017

Fremtidens arbejdsmarked

 

 

 

shutterstock 6109312191 

 

Virksomheden udviser en enorm styrke når de indser formålet med at frigive ansvar, får involveret og åbnet op for medarbejdernes kompetencer, idéer og måske det uforløste potentiale. 

Lykkes ovenstående forstærkes medarbejdernes interesse, nysgerrighed og engagement udover det sædvanlige for bl.a. videreuddannelse og læring.

Desuden har det en uvurderlig og positiv effekt for brandingen af virksomheden, fordi det er en kanal til tiltrækningen og fastholdelsen af medarbejdere.

 

 dreng m pc

 

Fremtidensrekrutering 4.0 / få digital øjenkontakt

Vi er i en tid, hvor der investeres oceaner af ressourcer på at fange de bedste talenter, udelukkende for at skærpe udviklingen, væksten og konkurrenceevnen.

I den sammenhæng er HR og marketing nært forbundet, og de kan med fordel danne et samarbejde for at få deres viden omsat til en inspirerende medarbejder brandingen.

Det kan virke skræmmende, men de kommende ungdoms generationer Y og Z, vil scanne arbejdspladsen med helt andre briller end deres forgænger, i en rekrutteringproces.

Vil du vide mere om Generationerne i en digital tid, så kontakt mig på 26271003 eller send en mail.

 

 

 

Udnyt potentialet hos Generationerne X, Y og Z.

Nu taler alle om at rekruttere, fastholde og lede Generationer X, Y og Z men da jeg startede min virksomhed for to år siden blev jeg ofte spurgt om det var noget jeg havde fundet på.

Emnet debatteres som aldrig før, og mange kendte kræfter i samfundet og erhvervslivet har deres version og skriver derfor bøger, holder foredrag, laver interviews og meget andet om Generationernes adfærd og holdninger til arbejdet.

Interessen er overvældende og potent, fordi en sammensmeltning af den digitale verden og selve alderskløften har dannet en barriere mellem Generationerne, hvorfor arbejdsmarkedet, arbejdsmiljøet og kommunikationen er udfordret, langt mere end først antaget. Det udviklingspotentiale, der ligger her, er dog interessant, og det er netop i dette felt at en virksomhed kan finde og udnytte flere ressourcer hos medarbejderne - når de først har fået øjnene op for hinanden.

Mit budskab er at få sat rammerne for en arbejdskultur hvor det er helt naturligt at dele erfaringer, informationer og viden mellem Generationerne X, Y og Z. Dette vil være til stor gavn for både aktionærer, ledelsen, medarbejderne, kunderne samt andre interessenter men bestemt også for virksomhedens innovation og udviklingsmuligheder udadtil.

I denne nye arbejdskultur er feedback, både formel og uformel, altafgørende, men husk at få afsat tid til at evaluere og tilpasse forholdene løbende under implementeringen af en sådan mere tidssvarende arbejdskultur, hvor alle er lydhøre overfor hinandens behov og ressourcer.

 

 shutterstock MB2

 

Hvordan motiverer vi Generation Y og Z?

Motivation er den energi, der får os til at handle. Men den har også en afsmittende effekt og markant indflydelse på vores adfærd.

De yngre Generationer bliver om få år grundlaget for arbejdsmarkedets vækst, innovation og udvikling, og derfor er vi nødt til at forholde os til de udfordringer og problemstillinger det kan medføre. Ellers bliver vi overhalet indenom af konkurrenterne.

Mulighederne er mange, men vi ved af erfaring, at deres netværk og deres teknologiske viden har stor indvirkning på deres fremtræden i det offentlige rum.

Motivation opstår gennem!

  • Succes og anerkendelse 

  • Involvering

  • Feedback 

  • Konstruktiv kommunikation 

  • Relationer og fællesskaber 

 

Fortjenesten er enorm, fordi det er medvirkende til at reducere sygefraværet, og samtidig fremmer det engagementet for virksomhedens produktivitet, vækst og innovation.

FAQta hand

Luk op for arbejdsglæden og ned for kløften mellem generationerne - ring på tlf. 26 27 10 03